[...] Wasze wyobrażenie demokracji nie może być zastosowane do wszystkich krajów. To samo odnosi się do wolności.

Wolność, która funkcjonuje w pewnego rodzaju społeczeństwach, staje się chaosem, gdy zostanie przeniesiona do społeczeństwa innego rodzaju. Musi być więc przyznawana w małych dawkach, małymi kroczkami.

Wprowadzenie drastycznych zmian w strukturze społecznej jest niemożliwe. Dlatego rewolucje nigdy nie kończą się sukcesem i ogólnie rzecz biorąc, wszystko pozostaje w takim stanie, jak wcześniej.

Ewolucja nigdy nie jest rewolucją, prawdziwe zmiany to te, które następują powoli i w sposób łagodny. [...]

Ahmed Zaki Yamani /w/: Oriana Fallaci, Wywiad z historią, Wydawnictwo "Świat Książki", Warszawa 2018 s. 480

 

pogoda.net