[…] Pandemia oznacza, że na wielką skalę wrócił konflikt, który wydawał się w dużej mierze rozwiązany – zmaganie człowieka ze światem przyrody.

Lata postępu naukowego i technologicznego kazały człowiekowi myśleć, że jest poza naturą, że ją ujarzmił, przynajmniej do tego stopnia, że udało się wyeliminować ogólnoświatowe zagrożenie przedwczesną śmiercią.

Pandemia Covid-19 dowodzi jednak, że ani nie da się człowieka wyabstrahować ze świata natury, ani nie jest on, i być może nigdy nie będzie – jej panem. […]

Jarema Piekutowski

Źródło i pełny tekst: TUTAJ

pogoda.net