[...] Nowe technologie nie zmieniają podstawowych zasad rządzących jakością i wiarygodnością informacji.

Najważniejsze zagrożenia dla zawodu reportera wynikały zawsze nie z konkurencji nowych mediów, ale ze splotu między interesami i informacją, z konfliktu interesów, z serwilizmu, tajnych porozumień i wspólnictwa, występujących między dziennikarzami i politykami, między dziennikarzami i potentatami gospodarczymi albo po prostu między dziennikarzami i ich informatorami, kiedy wiadomości stają się towarem wymiennym w handlu, w służbie ukrytych i tajemnych agend, logiki danej władzy, partii, mafii, grup poparcia.

Rola mass mediów, mająca na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poinformowanego i świadomego swoich praw, upada za każdym razem, kiedy dziennikarze służą interesem innym niż interesy ich publiczności.

Najlepsze rozdziały w historii dziennikarstwa miały zawsze źródło w silnym poczuciu prestiżu tego zawodu, jego autorytetu, funkcji strażnika konstytucyjnych praw demokratycznego społeczeństwa. [...]

Federico Rampini /w/: Oriana Fallaci, Wywiad z historią, Wydawnictwo "Świat Książki", Warszawa 2018 s. 11

pogoda.net