[…] Pozbawienie snu jest skuteczną torturą. Osoby, którym uniemożliwia się sen, przyznają się do wszystkiego – nawet do tego, czego wcale nie zrobiły – po to, by wreszcie móc pójść spać.

Dlatego takie tortury są już w niektórych krajach zakazane. Nie tylko dlatego, iż są niehumanitarne, ale też dlatego, że zeznania podczas nich wydobyte nie są wiarygodne. […]

Jerzy Vetulani /w/ Jerzy Vetulani i Maria Mazurek, Bez ograniczeń, Jak rządzi nami mózg, Wydawnictwo Lekarskie Sp.z o.o., Warszawa 2015 s. 64

pogoda.net