[...] Optymalne wyniki w postępowaniu opiniodawczym osiąga się wówczas, gdy organ procesowy (prokurator) i ekspert stanowią jedno. Gdy żaden z nich nie jest pierwszym ani ważniejszym.

W odnajdywaniu prawdy i pojmowaniu prawa nieusuwalnie istotna jest wzajemna wymiana odimiennych (indywidualnych) myśli kulturotwórczych i intelektualnych, przeżyć i umiejętności. [...]

Józef Gurgul, Praktyczne przekazy dla prokuratora, Prokuratura i Prawo nr 11-12/2019 

pogoda.net