Przed każdym trudnym przesłuchaniem należy przygotować (na podstawie całej dostępnej wiedzy o sprawcy i zdarzeniu) pełną listę koniecznych pytań. Następnym etapem jest opracowanie wszystkich wariantów potencjalnych odpowiedzi na te pytania.

"Sieć pytań" zamykają pytania, które należy postawić w reakcji na udzielone odpowiedzi.

Wg Paula Britton'a, /w/ Profil mordercy. Prawdziwa historia jednego z najsłynniejszych profilerów, SIW Znak, Kraków 2018 s. 180

pogoda.net