[...] Prawdę można ustalić, przeniknąć aż do jej dna i przeszłość z teraźniejszością schwytać w jedną przestrzeń, gdy niejasności stanu faktycznego drąży się cierpliwie oraz planowo i z dziesiątkami ludzi rozmawia się szczerze i mądrze. [...]

Cyt za: J. M. Coetzee,  /w/ Józef Gurgul, Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego, Prokuratura i Prawo nr 11/listopad 2018 s. 98

pogoda.net