Od jakiegoś czasu zauważalny jest wzrost częstotliwości huraganów i innych ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Naukowcy kojarzą tę tendencję z zachodzącymi na Ziemi zmianami klimatycznymi. Jednym z typowych następstw  huraganów są zniszczone lasy.

Naukowcy badają odradzanie się drzewostanów w takich właśnie lasach, gdyż uważają, że wiedza na temat regeneracji lasu może pomóc w przyszłości lepiej radzić sobie z konsekwencjami takich zdarzeń.

Z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że przyroda sama świetnie sobie radzi. Co ciekawe, nowo powstały, naturalnie odradzający się, las gospodarczy jest pod wieloma względami o wiele bardziej urozmaicony i ciekawszy przyrodniczo, niż jego poprzednik.

Na doświadczalnej plantacji najwięcej po huraganie zyskał dąb szypułkowy - gatunek, którego wcześniej na tym terenie niemal nie było. Sójki rozniosły żołędzie z obrzeży na duże odległości. Młode dęby radzą sobie bardzo dobrze, pomimo zgryzania przez jelenie.

Las, który odnawia się samoczynnie nie gwarantuje wprawdzie produkcji drewna w skali, jaką zapewnią posadzone przez ludzi młodniki. Jednak przy bardziej perspektywicznym spojrzeniu, korzyści z pozostawienia lasu naturalnym, spontanicznym procesom wydają się być znacznie większe niż osiągane nasadzeniami sztucznymi.

Na podstawie: 

Anna Ślązak: Samoczynnie odradzający się las to większa bioróżnorodność, pełny tekst w: Nauka w Polsce 

pogoda.net