[...] Patriotyzm należy do wartości chrześcijańskich i jest wartością moralną. Oznacza on bowiem umiłowanie tego, co ojczyste – a co przez ojca i matkę, przez rodzinę jest nam przekazywane – (...) umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.

Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. [...]

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 2005, s. 67

pogoda.net