[…] Polacy w Niemczech, doceniając grozę wojny, przyjęli jej rozpoczęcie właściwie ze spokojem. Przekonani byli, że w starciu z Polską Niemcy poniosą klęskę. Polska prasa czytywana dość powszechnie przez Polaków we wszystkich rejonach Niemiec, utwierdzała ich w przekonaniu o potędze Macierzy.

Czytaj więcej...

[...] Nie wiem ilu jest współczesnych barbarzyńców w ogrodzie psychiatrii sądowej, z pewnością jest ich wielu, psychologów także. Nie byli oni nigdy na naszych konferencjach naukowych i szkoleniowych, nie ma ich w piśmiennictwie psychiatrycznym; natomiast masowo wydają opinie, są dyspozycyjni.

Czytaj więcej...

[...] Prawo nie może lekceważyć bezpieczeństwa obrotu. Z tego względu powinno unikać subiektywizmu i dowolności. Prawo jest przedsięwzięciem publicznym, gdyż sędzia zawdzięcza swe znaczenie państwu, które nadaje mu uprawnienia i władzę.

Czytaj więcej...

[…] Postacią, którą Thorwald darzy szczególną sympatią i wysuwa na pierwszy plan, jest specjalista, biegły sądowy. Jest to postać zajmująca w dzisiejszym wymiarze sprawiedliwości pozycję szczególną i niezastąpioną.

Czytaj więcej...

Żadna formuła nie obejmie bogactwa rzeczywistej historii. Chłopi wandejscy uznali i przyjęli rewolucyjną zasadę równości wszystkich ludzi. Do udziału w swej kontrrewolucji zaprosili, moralnie przymusili poniekąd, okolicznych ziemian, dawnych oficerów, dawnych oficerów  Ludwika XVI.

Czytaj więcej...

pogoda.net