[...] Nie wiem ilu jest współczesnych barbarzyńców w ogrodzie psychiatrii sądowej, z pewnością jest ich wielu, psychologów także. Nie byli oni nigdy na naszych konferencjach naukowych i szkoleniowych, nie ma ich w piśmiennictwie psychiatrycznym; natomiast masowo wydają opinie, są dyspozycyjni.

Czytaj więcej...

[...] Prawo nie może lekceważyć bezpieczeństwa obrotu. Z tego względu powinno unikać subiektywizmu i dowolności. Prawo jest przedsięwzięciem publicznym, gdyż sędzia zawdzięcza swe znaczenie państwu, które nadaje mu uprawnienia i władzę.

Czytaj więcej...

[…] Postacią, którą Thorwald darzy szczególną sympatią i wysuwa na pierwszy plan, jest specjalista, biegły sądowy. Jest to postać zajmująca w dzisiejszym wymiarze sprawiedliwości pozycję szczególną i niezastąpioną.

Czytaj więcej...

Żadna formuła nie obejmie bogactwa rzeczywistej historii. Chłopi wandejscy uznali i przyjęli rewolucyjną zasadę równości wszystkich ludzi. Do udziału w swej kontrrewolucji zaprosili, moralnie przymusili poniekąd, okolicznych ziemian, dawnych oficerów, dawnych oficerów  Ludwika XVI.

Czytaj więcej...

[…] Wiedział, że wojen nie wygrywa się słowami, potrzebował silnych sprzymierzeńców na wschodzie i zachodzie. Na wschodzie był taki trzydziestolatek, Boleslaus, który szybko zrobił ze swego państwa mocarstwo i który skutecznie szachował cesarza niemieckiego, Henryka IV, uprzedzając każdy jego ruch, grając biegle na rozdźwiękach między Sasami a Szwabami. Gdy Henryk chciał uderzyć na Polskę,  Bolesław podburzył mu Sasów i cesarz musiał zająć się tłumieniem buntu.

Czytaj więcej...

pogoda.net