Wolna prasa nie pisze, co chce. W każdej szanującej się gazecie sztaby prawników analizują niemal każdy tekst i opiniują go pod kątem zgodności z prawem.

Czytaj więcej...

[...] 13  kwietnia 1883 roku doszło w Krakowie do skroplenia azotu. Informacje o tych sukcesach, odczytywane jedna po drugiej, zrobiły kolosalne wrażenie w świecie nauki europejskiej, osobliwie na członkach obradującej właśnie Akademii Francuskiej.

Czytaj więcej...

Każda epoka zmaga się z tematem sprawiedliwości na swój własny sposób. Musi się z nim zmierzyć też każdy człowiek, i to każdego dnia. Polacy żyją od dawna w stanie permanentnego poczucia niesprawiedliwości. Poczucie to ma niszczący wpływ na ludzką psychikę, przyczyniając się do pojawiania się pozbawionego złudzeń egoizmu.

Czytaj więcej...

[...] Zdaniem gloryfikatorów powstań, gdyby nie szaleńcza hekatomba co pokolenie - naród polski uległy wynarodowieniu. Zatrzymajmy się nieco nad tą tezą. Wynarodowienie jest zjawiskiem niezwykle ciekawym i Polacy mogliby o nim powiedzieć więcej niż jakikolwiek inny naród, więcej jak inni byli przedmiotem i podmiotem procesów asymilacyjnych.

Czytaj więcej...

[...] Wyobrażenia w polityce nabierają szczególnej wagi w okresach krytycznych. W okresach napięć wytwarzają się w społeczeństwie określone wyobrażenia o rzeczywistym stanie i każda próba podważenia tych wyobrażeń przez przeciwników politycznych prowadzi tylko do ich utwierdzenia.

Czytaj więcej...

pogoda.net