[...] Amerykański ideał skrajnej wolności stał się niebezpieczeństwem dla wszystkich. Oznaczał on bowiem również wolność dla politycznego, gospodarczego i kryminalnego gangsterstwa, jakiego świat do tej pory nigdy nie widział.

Czytaj więcej...

[...] Włamywacz jest człowiekiem nieufnym. O ile kieszonkowca nazwałbym filutem, wesołkiem świata przestępczego, chętnie nawiązującym rozmowę, intelektualnie przygotowanym do rozmowy, beztroskim frantem, nie obawiającym się odpowiedzialności, jeżeli pozbył się środków dowodowych mogących świadczyć przeciw niemu, o tyle włamywacz reprezentuje już inna osobowość.

Czytaj więcej...

[...] Kara za nieposkromioną zachłanność spotyka człowieka zawsze w momencie - i w tym jest jej dotkliwa, niszczycielska siła - kiedy wydaje się, że jest on już tylko o krok od osiągnięcia wyśnionego celu.

Czytaj więcej...

[…] Wydawałoby się, że racjonalny ustawodawca przenosząc na prokuraturę odpowiedzialność za wynik procesu sądowego, powinien wyposażyć prokuraturę w odpowiedni zestaw narzędzi prawnych i organizacyjnych, które pozwolą nam to zadanie zrealizować.

Czytaj więcej...

[…] Proces Kramera (komendanta obozu w Belsen i Oświęcimiu) rozpoczął się dnia 17 września 1945 r. przed wojskowym sądem brytyjskim, wywołał głośne echa i spowodował szereg uwag krytycznych. Delegat Polski, który był oficjalnym obserwatorem na procesie, złożył Komisji raport, podkreślając szereg niedomagań organizacyjnych i słabe przygotowanie procesu z punktu widzenia materiału dowodowego.

Czytaj więcej...

pogoda.net