Byłoby wielkim błędem oddzielanie Zachodu od reszty, ponieważ nie wygramy. Nie ma sensu dzielenie na waszą i naszą kulturę, na nas i na was. Zasady moralne są uniwersalne. Głupotą byłoby narzucanie swoich własnych wartości na siłę, bo to nie działa.

Czytaj więcej...

[...] Mamy traktować daną osobę skazaną tak, jakby nigdy nie została skazana. Nie ma to cech rehabilitacji, choć w przeszłości nawet takie poglądy (niesłuszne) były głoszone. Celem wprowadzenia zatarcia wyroku na pewnym etapie rozwoju ustawodawstwa karnego było uniknięcie efektu trwałej stygmatyzacji kogoś, kto popełnił przestępstwo – po to właśnie, by umożliwić mu powrót do normalności, by nie zaszczuwano go przez całe życie mimo odbycia wymierzonej kary. [...]

Czytaj więcej...

[...] Zawód prokuratora to przede wszystkim Służba Sprawiedliwości i Prawdzie. Sposób na życie ciekawe i pełne niewygód. Bywa, że także narażone na poważne niebezpieczeństwa, a mimo wszystko bardzo satysfakcjonujące, jeśli się lubi i dobrze wykonuje obowiązki, które kolejne dni i, niestety, noce przynoszą. [...]
 
J. Gurgul, Całościowe wyobrażenie śledztwa, Prokuratura i Prawo, 12/2012
 

Najbardziej okrutna zbrodnia staje się tworzywem do wielkiego show, dziejącego się realnie na oczach wszystkich. Nikt już nie pamięta o ofiarach sadystycznego lubieżnika i ich nieszczęsnych rodzinach.

Czytaj więcej...

[…] Wojna secesyjna, tocząca się w latach 1861 – 65, a posiadająca znamiona pierwszej w dziejach nowożytnych wojny totalnej, stała się okazją do wytoczenia pierwszego (również w dziejach nowożytnych) procesu o zbrodnie wojenne.

Czytaj więcej...

pogoda.net