[...] Potworny zamach w Bostonie nie tylko pochłonął wiele ofiar, ale będzie miał skutki polityczne. To jest ogromny cios w wizerunek Czeczenów na świecie.

Czytaj więcej...

[…] W walce ze strajkującymi padło więcej zabitych i rannych robotników niż we wszystkich innych robotniczych wystąpieniach. W latach 1921-1937, na ogólną liczbę 14834 strajków policja interweniowała w 1443 przypadkach, prokurator zaś w 141.

Czytaj więcej...

[...] Zasada odwetu jest głęboko zakorzeniona w ludzkiej naturze: oko za oko, ząb za ząb, złe słowo za złe słowo. Ale jeśli tak człowiek będzie postępował, wtedy nigdy nie będzie końca złu.

Czytaj więcej...

[...] Wymiar sprawiedliwości może właściwie spełniać swe prawne i społeczne zadania tylko wtedy, gdy represję karną stosuje się wobec rzeczywistych przestępców i za rzeczywiście popełnione przez nich czyny.

Czytaj więcej...

[…] Jako państwo jesteśmy kompletnie niezdolni do wyciągania wniosków z historii. Jest w tym jakaś głębsza ułomność. Sześciolatek, który raz dotknie ciepłego czajnika, raczej drugi raz tego nie zrobi. Nasze państwo jest inne.

Czytaj więcej...

pogoda.net