[…] Wydarzenia historyczne uformowały w Polsce społeczeństwo wielowyznaniowe i wielonarodowe, nacechowane wielką tolerancją. W czasach, kiedy na zachodzie Europy toczyły się procesy i płonęły stosy dla heretyków, ostatni król polski z rodu Jagiellonów dał świadectwo tolerancji w słowach: "Nie jestem królem waszych sumień".Przez wieki swojej tysiącletniej historii Polska była państwem wielu narodów i wielu wyznań chrześcijańskich i nie tylko chrześcijańskich.

Tradycja ta sprawiła i chyba nadal sprawia, że właściwa umysłowi Polaków jest raczej tolerancja i otwartość na ludzi inaczej myślących, mówiących innymi językami czy tez inaczej wierzących i inaczej modlących się, inaczej sprawujących te same tajemnice wiary. […]

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995 s. 121 i nast.

[…] W roku 1976 w 112 krajach świata tortura jest stale stosowanym środkiem sprawowania władzy i uprawiania polityki. Lecz przejrzawszy jakąkolwiek historię powszechną, przedstawiającą polityczne dzieje naszego globu, stwierdzić możemy, że nie jest to świadectwo specjalnego okrucieństwa naszych czasów, lecz przejaw normalnego stanu metod polityki i władzy utrzymujący się stale przez tysiąclecia. […]

Jan Szczepański, Sprawy ludzkie, Wydawnictwo Czytelnik, W-wa 1980 s. 12

[…] Pozbawienie snu jest skuteczną torturą. Osoby, którym uniemożliwia się sen, przyznają się do wszystkiego – nawet do tego, czego wcale nie zrobiły – po to, by wreszcie móc pójść spać.

Czytaj więcej...

[…] Kodeks karny z 1969 r. zawierał rzeczywiście przepisy wymagające bezwzględnej eliminacji. Było w nim jednak wcale niemało tych, które w całości, „z kropkami i przecinkami” przeniesiono z Kodeksu karnego z 11 lipca 1932 r.

Było to działanie zamierzone i wielokrotnie uzasadniane, zarówno w dokumentacji dotyczącej prac nad kodeksem karnym z 1969 r., jak i w komentarzach.

Czytaj więcej...

[…] Choroby "wywoływane" przez obecność turbin wiatrowych tak naprawdę powodowane są przez aktywistów ostrzegających przed zagrożeniami zdrowotnymi i rozchodzą się jak plotki - z ust do ust.

Czytaj więcej...

pogoda.net