[...] Nikt, kto pragnie doprowadzić do czegoś pożytecznego, nie powinien zaczynać od zera. Powinien natomiast wykorzystać dorobek poprzedników, dzięki czemu zaoszczędzi czasu i środków umożliwiających mu postąpienie o krok dalej". [...]

Tadeusz Kotarbiński [b.d.b.]

[...] W założeniach centralnych i terenowych władz Delegatury Rządu PKB (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa) nie miał być prostą kontynuacją policji"granatowej". Władze te  na ogół silnie związane z prawicą ruchu ludowego, nie chciały, aby nad powojenną policją ciążyło piętno"sanacyjnego" aparatu przemocy, a nadto zdawały sobie sprawę z  negatywnego stosunku społeczeństwa do policji "granatowej".

Czytaj więcej...

[…] To nie pełnomocnik rodzin, ale prokurator, ze względu na wagę sprawy, powinien od razu zdecydować o przestawieniu treści zeznań publicznie. Polityka informacyjna prokuratury (nie tylko wojskowej) pozostawia wiele do życzenia.

Czytaj więcej...

[…] Istnieje tyle historii świata, ile jest różnych, niesprowadzalnych do siebie rzeczywistości. Wśród nich znajduje się także fałszywa, wybiórcza, przykrojona do założonych z góry upodobań historia zawodowych historyków, którzy sądzą lub sądzili, że najważniejszym aspektem dziejów są dzieje polityczne. […]

Martin Seymour-Smith, 100 najważniejszych książek świata, Świat Książki – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, W-wa 2001 s. 228

[…] Ludzie zajęci walką ze swymi wrogami przeważnie na nic nie zwracają uwagi poza zwycięstwem, które chcą osiągnąć; tego, kto im pomaga, uważają za przyjaciela, chociażby przedtem był ich wrogiem, a tego, kto się im sprzeciwia, za wroga, chociażby zresztą był przyjacielem, gdyż pod wpływem chwilowej namiętności mniej się dba nawet o własne sprawy […].

Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. Kazimierz Kumaniecki, Wyd. Czytelnik, W-wa 1988 s. 30

pogoda.net