[…] Czytelnik tabloidu nie jest specjalnie wybredny. Towar nie zawsze musi być świeży. Nawet lubi, żeby w każdym numerze było trochę padliny. Ale musi być przyprawiona łzami, żeby mógł mówić, że czyta ze współczuciem.

Czytaj więcej...

[…] Sekcja zwłok została przeprowadzona szybko, a prokurator dzięki temu, że był przy niej obecny, od razu dowiedział się o ustaleniach od medyka sądowego.

Czytaj więcej...

[…] Tajemnicze i niewytłumaczalne zdarzenia są częstym elementem historycznych zapisów, podobnie jak działanie fantazji, do którego te relacje zachęcają. Nie trzeba też odwoływać się do spraw nadprzyrodzonych, żeby z pozytywnym nastawieniem snuć spekulacje.

Czytaj więcej...

[…] Obrońcy przekonani o własnej bezkarności niekiedy świadomie przekraczają granice dobrych obyczajów. Proces przeciwko Gorgonowej był tego znakomitym przykładem. Doktor Axer był zbyt doświadczonym i znakomitym prawnikiem, aby przypuszczać, że jego wystąpienia były dyktowane emocjami.

Czytaj więcej...

[...] Żadne opracowanie teoretyczne nie zastąpi doświadczenia, wiedzy, inteligencji, ale i intuicji oraz zaangażowania pracowników śledczych. Jednak w zakresie oględzin zwłok i miejsca ich ujawnienia bardzo trudno znaleźć osoby mające takie atuty. [...]
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Wyd. POLTEXT, W-wa 2010 s. 131

pogoda.net