[…] W tym się manifestuje magiczna wiara w to, że jeśli jest coś złego, musimy przyjąć ustawę, żeby to rozwiązać. (…) Mamy zwyrodnialca, który zamordował dziecko, buch, przywalimy ustawę, żeby karać zwyrodnialców. Mamy kretyna, który wjechał w ludzi w Kamieniu, buch, walniemy ustawę, że nie wolno zabijać rodzin w Kamieniu.

Czytaj więcej...

[…] Liczne przepisy dotyczące biegłych sądowych, bo takiej kategorii biegłych ma dotyczyć projektowana ustawa, porozrzucane są w wielu przepisach i różnych aktach prawnych, ale co ważniejsze, obecne uregulowania w tych przepisach w wielu przypadkach są niekompletne i przestarzałe. Trzeba zatem stworzyć kompleksową regulacje prawną, normującą w jednym miejscu wszystkie podstawowe kwestie dotyczące biegłych sądowych.

Czytaj więcej...

[...] Prawo jest stanowione zawsze tylko dla potrzeb oznaczonego czasu lub określonego ustroju. Dostosowuje się ono do okoliczności uzasadniających jego wydanie i nie może poza nie wychodzić.

Czytaj więcej...

[…] Już w 1928 r. ukazało się rozporządzenie o postępowaniu doraźnym. Wprowadzono je w życie jednak dopiero w 1931 r., a uchylono w 1934 r. Rozporządzenie o tym postępowaniu uzależniało bowiem wprowadzenie tego trybu od zarządzenia Rady Ministrów. Było to najsurowsze postępowanie ze wszystkich tego rodzaju postępowań w historii Polski.

Czytaj więcej...

Warchoł sieje zamęt nie dla naprawy Rzeczypospolitej, lecz wskutek osobistej chorej wizji świata. Najczęściej nawet nie wie, że jest awanturnikiem. On broni „sprawiedliwości”, sądzi, że tylko jego sprawiedliwość jest święta.

Czytaj więcej...

pogoda.net