[…] Ludzie zajęci walką ze swymi wrogami przeważnie na nic nie zwracają uwagi poza zwycięstwem, które chcą osiągnąć; tego, kto im pomaga, uważają za przyjaciela, chociażby przedtem był ich wrogiem, a tego, kto się im sprzeciwia, za wroga, chociażby zresztą był przyjacielem, gdyż pod wpływem chwilowej namiętności mniej się dba nawet o własne sprawy […].

Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. Kazimierz Kumaniecki, Wyd. Czytelnik, W-wa 1988 s. 30

Wolna prasa nie pisze, co chce. W każdej szanującej się gazecie sztaby prawników analizują niemal każdy tekst i opiniują go pod kątem zgodności z prawem.

Czytaj więcej...

[...] 13  kwietnia 1883 roku doszło w Krakowie do skroplenia azotu. Informacje o tych sukcesach, odczytywane jedna po drugiej, zrobiły kolosalne wrażenie w świecie nauki europejskiej, osobliwie na członkach obradującej właśnie Akademii Francuskiej.

Czytaj więcej...

Każda epoka zmaga się z tematem sprawiedliwości na swój własny sposób. Musi się z nim zmierzyć też każdy człowiek, i to każdego dnia. Polacy żyją od dawna w stanie permanentnego poczucia niesprawiedliwości. Poczucie to ma niszczący wpływ na ludzką psychikę, przyczyniając się do pojawiania się pozbawionego złudzeń egoizmu.

Czytaj więcej...

[...] Zdaniem gloryfikatorów powstań, gdyby nie szaleńcza hekatomba co pokolenie - naród polski uległy wynarodowieniu. Zatrzymajmy się nieco nad tą tezą. Wynarodowienie jest zjawiskiem niezwykle ciekawym i Polacy mogliby o nim powiedzieć więcej niż jakikolwiek inny naród, więcej jak inni byli przedmiotem i podmiotem procesów asymilacyjnych.

Czytaj więcej...

pogoda.net