Warchoł sieje zamęt nie dla naprawy Rzeczypospolitej, lecz wskutek osobistej chorej wizji świata. Najczęściej nawet nie wie, że jest awanturnikiem. On broni „sprawiedliwości”, sądzi, że tylko jego sprawiedliwość jest święta.

Czytaj więcej...

[...] Nikt, kto pragnie doprowadzić do czegoś pożytecznego, nie powinien zaczynać od zera. Powinien natomiast wykorzystać dorobek poprzedników, dzięki czemu zaoszczędzi czasu i środków umożliwiających mu postąpienie o krok dalej". [...]

Tadeusz Kotarbiński [b.d.b.]

[...] W założeniach centralnych i terenowych władz Delegatury Rządu PKB (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa) nie miał być prostą kontynuacją policji"granatowej". Władze te  na ogół silnie związane z prawicą ruchu ludowego, nie chciały, aby nad powojenną policją ciążyło piętno"sanacyjnego" aparatu przemocy, a nadto zdawały sobie sprawę z  negatywnego stosunku społeczeństwa do policji "granatowej".

Czytaj więcej...

[…] To nie pełnomocnik rodzin, ale prokurator, ze względu na wagę sprawy, powinien od razu zdecydować o przestawieniu treści zeznań publicznie. Polityka informacyjna prokuratury (nie tylko wojskowej) pozostawia wiele do życzenia.

Czytaj więcej...

[…] Istnieje tyle historii świata, ile jest różnych, niesprowadzalnych do siebie rzeczywistości. Wśród nich znajduje się także fałszywa, wybiórcza, przykrojona do założonych z góry upodobań historia zawodowych historyków, którzy sądzą lub sądzili, że najważniejszym aspektem dziejów są dzieje polityczne. […]

Martin Seymour-Smith, 100 najważniejszych książek świata, Świat Książki – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, W-wa 2001 s. 228

pogoda.net