[…] Wydawałoby się, że racjonalny ustawodawca przenosząc na prokuraturę odpowiedzialność za wynik procesu sądowego, powinien wyposażyć prokuraturę w odpowiedni zestaw narzędzi prawnych i organizacyjnych, które pozwolą nam to zadanie zrealizować.

Czytaj więcej...

[…] Proces Kramera (komendanta obozu w Belsen i Oświęcimiu) rozpoczął się dnia 17 września 1945 r. przed wojskowym sądem brytyjskim, wywołał głośne echa i spowodował szereg uwag krytycznych. Delegat Polski, który był oficjalnym obserwatorem na procesie, złożył Komisji raport, podkreślając szereg niedomagań organizacyjnych i słabe przygotowanie procesu z punktu widzenia materiału dowodowego.

Czytaj więcej...

[...] Potworny zamach w Bostonie nie tylko pochłonął wiele ofiar, ale będzie miał skutki polityczne. To jest ogromny cios w wizerunek Czeczenów na świecie.

Czytaj więcej...

[…] W walce ze strajkującymi padło więcej zabitych i rannych robotników niż we wszystkich innych robotniczych wystąpieniach. W latach 1921-1937, na ogólną liczbę 14834 strajków policja interweniowała w 1443 przypadkach, prokurator zaś w 141.

Czytaj więcej...

[...] Wymiar sprawiedliwości może właściwie spełniać swe prawne i społeczne zadania tylko wtedy, gdy represję karną stosuje się wobec rzeczywistych przestępców i za rzeczywiście popełnione przez nich czyny.

Czytaj więcej...

pogoda.net