[...] Potworny zamach w Bostonie nie tylko pochłonął wiele ofiar, ale będzie miał skutki polityczne. To jest ogromny cios w wizerunek Czeczenów na świecie.

Czytaj więcej...

[…] W walce ze strajkującymi padło więcej zabitych i rannych robotników niż we wszystkich innych robotniczych wystąpieniach. W latach 1921-1937, na ogólną liczbę 14834 strajków policja interweniowała w 1443 przypadkach, prokurator zaś w 141.

Czytaj więcej...

[...] Wymiar sprawiedliwości może właściwie spełniać swe prawne i społeczne zadania tylko wtedy, gdy represję karną stosuje się wobec rzeczywistych przestępców i za rzeczywiście popełnione przez nich czyny.

Czytaj więcej...

[…] Jako państwo jesteśmy kompletnie niezdolni do wyciągania wniosków z historii. Jest w tym jakaś głębsza ułomność. Sześciolatek, który raz dotknie ciepłego czajnika, raczej drugi raz tego nie zrobi. Nasze państwo jest inne.

Czytaj więcej...

Byłoby wielkim błędem oddzielanie Zachodu od reszty, ponieważ nie wygramy. Nie ma sensu dzielenie na waszą i naszą kulturę, na nas i na was. Zasady moralne są uniwersalne. Głupotą byłoby narzucanie swoich własnych wartości na siłę, bo to nie działa.

Czytaj więcej...

pogoda.net