[...] Jeden człowiek mądry i bardzo dobry, a jednocześnie społecznie możny niezmiernie, mógłby z własnej inicjatywy i wedle własnego planu przebudować ustrój nawet najbardziej despotyczny na demokrację. Ale nie ma w dziejach władców tak mądrych,  dobrych i potężnych. I stany uprzywilejowane nie pozwalają nawet najlepszemu władcy dokonywać zmian ustrojowych, które by groziły ich uprawnieniom z dawna nabytym.

Czytaj więcej...

Rzeczy nawet najpiękniejsze w naszym życiu domagają się ujęcia w strzeżone prawem formy. Człowiek musi być posłuszny pewnym przepisom. Nawet być dobrym nie można tak, jak się chce.
J. Dobraczyński, Listy Nikodema, Instytut Wydawniczy PAX 1971 s. 260

[...] Dlaczego Diderot był tak oględny czy nieśmiały w wypuszczaniu na świat rękopisów? Czyżby z obawy represji osobistych? Ależ represje te – zwłaszcza wobec słabości rządu i przesiąknięcia najwyższych sfer i osobistości nowymi doktrynami – nie były zbyt srogie i były czymś powszechnym w życiu ówczesnego pisarza i "filozofa".

Czytaj więcej...

[…] Powszechna dostępność i olbrzymia różnorodność legalnych i nielegalnych środków psychostymulujących i odurzających stanowi wyzwanie zarówno dla toksykologów klinicznych, jak i sądowych. Toksykolodzy kliniczni, obserwując rosnącą liczbę zatruć tymi substancjami, zdają sobie jednocześnie sprawę z niedoszacowania ich rzeczywistej liczby.

Czytaj więcej...

[...] Za dopalacze wzięli się politycy i oczywiście narobili szkody, podobnie jak w nieszczęsnej nowelizacji ustawy o narkomanii, która z niektórych ciekawych i nierozsądnych młodych ludzi zrobiła kryminalistów, nie tylko blokując im na pewien czas karierę zawodową, ale często łamiąc drogę życiową i w zasadzie eliminując z ważnych ról społecznych.

Czytaj więcej...

pogoda.net