[…] Nie ma żadnego cudu. Uruchomienie tzw. niespecyficznych czynników terapeutycznych prowadzi do poprawy samopoczucia, którym legitymują się różni bioenergoterapeuci. Samo wyobrażenie o tym, że jakieś zaburzenie ustąpi, może doprowadzić do poprawy, a nawet do zupełnego wyleczenia. Na tym polega mechanizm efektu placebo.

Czytaj więcej...

[…] Nasz związek z przyrodą jest czymś podstawowym. Dziś w większości mieszkamy w miastach, ale to stosunkowo nowa sytuacja. (…)

Czytaj więcej...

"Liczy się przede wszystkim jakość. Dziesięć przestarzałych środków technicznych nie zastąpi jednego nowoczesnego, ale żaden środek techniczny nie zastąpi człowieka".

Tadeusz Hanausek

[...] W triadzie: "człowiek - pojazd - droga" człowiek ma nieporównywalnie dominujące znaczenie. Wyłącznie od człowieka zależy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to niezależnie od stanu technicznego pojazdu i takowego stanu drogi. [...]
Wojciech Kotowski, Problematyka wypadków drogowych, Wydawnictwo "Palestry", Warszawa 2016 s. 10

Czytaj więcej...

[…] Kiedy osoba ludzka stawia siebie w centrum, to w ostateczności daje absolutny priorytet temu co jest doraźnie wygodne, a całe otoczenie i treści społeczne stają się względne.

Czytaj więcej...

pogoda.net