"Liczy się przede wszystkim jakość. Dziesięć przestarzałych środków technicznych nie zastąpi jednego nowoczesnego, ale żaden środek techniczny nie zastąpi człowieka".

Tadeusz Hanausek

[...] W triadzie: "człowiek - pojazd - droga" człowiek ma nieporównywalnie dominujące znaczenie. Wyłącznie od człowieka zależy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to niezależnie od stanu technicznego pojazdu i takowego stanu drogi. [...]
Wojciech Kotowski, Problematyka wypadków drogowych, Wydawnictwo "Palestry", Warszawa 2016 s. 10

Czytaj więcej...

[…] Kiedy osoba ludzka stawia siebie w centrum, to w ostateczności daje absolutny priorytet temu co jest doraźnie wygodne, a całe otoczenie i treści społeczne stają się względne.

Czytaj więcej...

[...] Jako sędzia nie czuję się w pełni odpowiedzialny za decyzję, bo wsparłem się biegłym, a biegły zupełnie nie czuje się odpowiedzialny za wyrok, bo to przecież decyzja sędziego. I w ten sposób jesteśmy w magicznym kręgu paragrafu 22.

Czytaj więcej...

[...] Jeden człowiek mądry i bardzo dobry, a jednocześnie społecznie możny niezmiernie, mógłby z własnej inicjatywy i wedle własnego planu przebudować ustrój nawet najbardziej despotyczny na demokrację. Ale nie ma w dziejach władców tak mądrych,  dobrych i potężnych. I stany uprzywilejowane nie pozwalają nawet najlepszemu władcy dokonywać zmian ustrojowych, które by groziły ich uprawnieniom z dawna nabytym.

Czytaj więcej...

pogoda.net