[…] Jeżeli pomylisz się i w wyniku twojej pomyłki zostanie uniewinniony przestępca to pół biedy. Następnym razem wpadnie, bo będzie myślał, że znowu mu uda się przechytrzyć wymiar sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

[…] Od 1999 r. Chiny zwiększają swoje wydatki na badania w tempie średnio ok. 20 proc. rocznie. W 2011 r. nakłady państwowe i prywatne na ten cel wyniosły łącznie prawie 138 mld dol. (w USA ok. 400 mld dol.), w 2015 r. chcą przeznaczyć na naukę blisko 400 mld dol.

Czytaj więcej...

Wystrzegajmy się ludzi opanowanych przez nienawiść. Ta ich brzydka choroba widoczna jest w słowach, w traktowaniu innych, w obsesyjnym namawianiu do rozrachunków, w rasistowskich donosach, w pogardzie dla przeciwnika.

Czytaj więcej...

"Warto przy tym zauważyć, że faktyczna karalność przestępstw pozostaje na poziomie grubo poniżej 10%. Zgodnie z badaniami wiktymizacyjnymi tylko 40% przestępstw jest w ogóle zgłaszanych policji, z czego tylko połowa jest formalnie rejestrowana.

Czytaj więcej...

[...] Prawdę można ustalić, przeniknąć aż do jej dna i przeszłość z teraźniejszością schwytać w jedną przestrzeń, gdy niejasności stanu faktycznego drąży się cierpliwie oraz planowo i z dziesiątkami ludzi rozmawia się szczerze i mądrze. [...]

Cyt za: J. M. Coetzee,  /w/ Józef Gurgul, Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego, Prokuratura i Prawo nr 11/listopad 2018 s. 98

Czytaj więcej...

pogoda.net