[…] Od 1999 r. Chiny zwiększają swoje wydatki na badania w tempie średnio ok. 20 proc. rocznie. W 2011 r. nakłady państwowe i prywatne na ten cel wyniosły łącznie prawie 138 mld dol. (w USA ok. 400 mld dol.), w 2015 r. chcą przeznaczyć na naukę blisko 400 mld dol.

Czytaj więcej...

Wystrzegajmy się ludzi opanowanych przez nienawiść. Ta ich brzydka choroba widoczna jest w słowach, w traktowaniu innych, w obsesyjnym namawianiu do rozrachunków, w rasistowskich donosach, w pogardzie dla przeciwnika.

Czytaj więcej...

"Warto przy tym zauważyć, że faktyczna karalność przestępstw pozostaje na poziomie grubo poniżej 10%. Zgodnie z badaniami wiktymizacyjnymi tylko 40% przestępstw jest w ogóle zgłaszanych policji, z czego tylko połowa jest formalnie rejestrowana.

Czytaj więcej...

[…] Nie ma żadnego cudu. Uruchomienie tzw. niespecyficznych czynników terapeutycznych prowadzi do poprawy samopoczucia, którym legitymują się różni bioenergoterapeuci. Samo wyobrażenie o tym, że jakieś zaburzenie ustąpi, może doprowadzić do poprawy, a nawet do zupełnego wyleczenia. Na tym polega mechanizm efektu placebo.

Czytaj więcej...

[…] Nasz związek z przyrodą jest czymś podstawowym. Dziś w większości mieszkamy w miastach, ale to stosunkowo nowa sytuacja. (…)

Czytaj więcej...

pogoda.net