"Skąpstwo posiada wilczy apetyt i im więcej pożera, tym bardziej staje się nienasycone".

Mikołaj Gogol, Martwe dusze, Warszawa 1987 s. 98

pogoda.net