Twarz puszczy przeorana

aż do kości.

Rana krwawi, a blizna szara,

jak wyobraźnia winowajcy.

Czytaj więcej...

Brzoza nad wodą stała,

młoda, szumna i piękna

brzoza w wodę spojrzała,

i nagle - drżąca, wylękła -

chciała uciekać! uciekać!

z rozwianym, zielonym warkoczem,

i nie mogła. I zapłakała.

I nie wiedziała po czem.

Czytaj więcej...

[...] Przede wszystkim dlatego, że niezwykłą siłę i pewność siebie daje bycie po właściwej stronie. W świecie, w którym większość zawodów polegała na naciąganiu ludzi na rzeczy i usługi zbędne, gdzie moralny relatywizm i gotowość do upokorzeń bywają często filarami kariery, prokuratorzy stali po dobrej stronie.

Czytaj więcej...

[...] Ileż to zdarzało się ubolewania godnych pomyłek, kiedy to na skutek niewiedzy, a także - niech to będzie powiedziane wyraźnie - niedbalstwa władz policyjnych, dochodziło do wydawania opinii, urągających prawdzie i przynoszących hańbę naszemu zawodowi.

Czytaj więcej...

[...] Rzadko się zwierzała, wszyscy szukali w niej oparcia, a ona sama nigdy nie prosiła o pomoc. Budziła zazdrość, co jest normalne, gdy ktoś odnosi sukces w tak młodym wieku.

Czytaj więcej...

pogoda.net