A kiedy przyjdzie godzina rozstania, 
Popatrzmy sobie w oczy długo, długo 
I bez jednego słowa pożegnania 
Idźmy - ja w jedną stronę, a ty w drugą.

Czytaj więcej...

[…] Stan bezpieczeństwa w Polsce szlacheckiej na pewno w znacznym stopniu uzależniony był od zasad polityczno-ustrojowych w kraju. Ugruntowanie się feudalnej struktury społecznej, złota wolność szlachecka z jednej strony, a słabość władzy centralnej – z drugiej, sprzyjały rozwojowi przestępczości i anarchizacji życia.

Czytaj więcej...

Twarz puszczy przeorana

aż do kości.

Rana krwawi, a blizna szara,

jak wyobraźnia winowajcy.

Czytaj więcej...

[...] Z rykiem idą w stronę domu wielkie gospodarskie krowy, popędzane przez małego pastuszka, przybłędę Berto. Leniwie, oślinionymi żuchwami miamlą strawę, przymykając swe przecudne, ogromne oczy.

Czytaj więcej...

[…] Czym jest taki oddziałek wśród bezmiaru okrytych śniegiem gór? W chłodnym uścisku lasu Chryszczata żołnierze poczuli się bardzo samotni. Doznał tego każdy, kto kiedykolwiek wędrował zimą w górach.

Czytaj więcej...

pogoda.net