"I ten złodziej, co kradnie, i ten, co złodziejowi drabinę trzyma".

Przysłowie polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 319

pogoda.net