"Wierzyciele mają lepszą pamięć niż dłużnicy"

Przysłowie niemieckie

pogoda.net