"Twórca jednogłośnie chwalony przestaje być wiarygodny".

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 271

pogoda.net