"Kara raz wymierzona w zapomnienie nie popada" [Semel commissa poena non evanescit]

Sentencja łacińska

pogoda.net