"Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni stawiają wiatraki"

Przysłowie chińskie

pogoda.net