"Fałszywe ambicje każą zajść szybko, prawdziwe ambicje każą zajść za daleko".

Gilbert Cesbor, /za/Xięga Mądrości, Wydawnictwo FOX, Wrocław 2003 s. 9

pogoda.net