"Skoro nie możemy działać tak, jakbyśmy chcieli, musimy działać tak, jak możemy" [if we cant's as we would, we must do as we can]

Powiedzenie angielskie

pogoda.net