"Na krańcowe zło, pozostają ostateczne środki" [extremis malis, extrema remedia]

Sentencja łacińska

pogoda.net