"Życiorysy ludzi tłumaczą ich postępki".

St. Waltoś, Owoce zatrutego drzewa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 s. 12

pogoda.net