"Żadna nazwa, nawet najpiękniejsza, nie oddaje do końca istoty rzeczy".

Joanna Bator, Ciemno, prawie noc, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021 s. 20

pogoda.net