"Wartość odpowiedzi zależy od formy pytania, które tę odpowiedź wywołało; odpowiedź i pytanie tworzą w nierozdzielnym układzie połączoną ze sobą parę".

Edmond Locard, Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódź 1937 s. 70

pogoda.net