"Nie powinno się odwiedzać dawnych miejsc, bo nie są to te same miejsca; miejsca jak wszystko przemijają".

Wiesław Myśliwski, Ucho igielne, Wyd. Znak, Kraków 2018 s. 47

pogoda.net