"Na starość nie przystoi odwiedzać swojego dzieciństwa ani młodości, bo zwykle kryje się za tym więcej zawiści niż tęsknoty, więcej udręczenia niż pociechy".

Wiesław Myśliwski, Nagi sad, Wydawnictwo Znak, Kraków 2020 s. 36

pogoda.net