"Trzeba wyobraźni, aby dopatrzyć się sensu w błędnym kole".

Wojciech Kotowski /w/: Barbara i Wojciech Kotowscy, Pawie pióra, Sandomierz 2022 s. 52

pogoda.net