"Im częściej dana osoba coś słyszy, tym większe prawdopodobieństwo, że przyjmie to do wiadomości albo przynajmniej otworzy się na taką możliwość".

Philip Houston, Michael Floyd i Susan Carnicero, Poznaj prawdę, Wyd. SQN, Kraków 2022 s. 37

pogoda.net