"Każdy człowiek, którego fala szczęścia wyniesie wysoko, nie chce latać nisko".

Ewa Iwanicka-Grzegorek, cyt. za: Anna Kamińska, Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021 s. 342

pogoda.net