"Świadomość własnych błędów jest pierwszym krokiem do ich przezwyciężenia".

Jerzy Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię, /w/: J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię. Bramy raju, Biblioteka POLITYKI, bez daty wydania s. 77

pogoda.net