"Jeśli sumienie sprzeciwia się uznanym nieprawościom, wówczas nie drugich ludzi, lecz samego siebie musi się człowiek bać najbardziej".

Jerzy Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię, /w/: J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię. Bramy raju, Biblioteka POLITYKI, bez daty wydania s. 8

pogoda.net