"Przyczyny błędów bywają zazwyczaj groźniejsze od nich samych".

Jerzy Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię, /w/: J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię. Bramy raju, Biblioteka POLITYKI, bez daty wydania s. 15

pogoda.net