"Dyskwalifikacja ekspertyzy oznacza dyskwalifikację samego eksperta, a przyjęcie błędnej ekspertyzy przez zleceniodawcę powinni się spotkać z zarzutem łatwowierności".

Brunon Hołyst, Możliwości i granice sądowej (kryminalistycznej) ekspertyzy lingwistycznej, Postępy Kryminalistyki 3/1997

pogoda.net