"Konflikt może stanowić najlepszą oś współpracy; wymusza bowiem dyskurs i zapobiega myślowemu skostnieniu".

Jadwiga Staniszkis we wstępie do: Paweł Jasienica, Polska anarchia, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008 s. 8

pogoda.net