"Dostępność poznania prawdy nie wyłącza omyłek; wyłącza jednak nieuchronność błędów".

Leon Schaff [brak źródła]

pogoda.net