"Ciało i twarz człowieka powiedzą ci, co on sobą reprezentuje".

Irwing Stone, Udręka i ekstaza, Wydawnictwo CZYTELNIK, Warszawa 1973, t. 1 s. 353

pogoda.net