"Nawet dogmaty w Kościele katolickim mają swoją dynamikę".

Piotr Jarecki w: P. Jarecki i T. Krzyżak, Obudzić proroków. Rozmowy o kościele, polityce i życiu w prawdzie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 s. 81

pogoda.net