"Rząd jest zawsze dzieckiem poprzedniego rządu, a ojcem następnego".

Giulio Andreotti /w/: Oriana Fallaci, Wywiad z historią, Wydawnictwo "Świat Książki", Warszawa 2018 s. 334

pogoda.net