„Dyplomacja to umiejętność kazania komuś pójść do piekła w taki sposób, aby nie mógł się doczekać podróży”.

Winston Churchil [brak źródła]

pogoda.net